Alle har ret til pissedårlig undervisning

Hvem vil ikke gerne undervise til UG med kryds og slange? Hvem vil ikke vinde prisen for bedste undervisning? Alle. Hvem vil tabe undervisningen på gulvet eller skuffe sine elever? Ingen. Vi vil gerne have fremragende undervisning i alle fag på alle niveauer hele tiden. Punktum!

Men virkeligheden er en smule anderledes. Pissedårlig undervisning kommer man ikke udenom – tværtimod: Alle, der har undervist, kender til pissedårlig undervisning. Man bliver ikke en habil lærer uden også at kikse. Derfor kan man lære meget af pissedårlig undervisning – både som lærer og studerende.

Kort sagt: Alle har ret til en pissedårlig undervisning – men ikke hele livet!

Hvad er pissedårlig undervisning egentlig?

Er det indholdet, der bare er pissekedeligt og dårligt valgt?

Er det metoden, der er pissedårligt valgt, fordi den egentlig ikke fører til den rette forståelse, men blot forvirrer studerende og lærer?

Er det organisationen, der bare er pissedårligt understøttende? Alt for lidt forberedelse, ingen gode klasseværelser eller gruppe rum.

Er det uddannelsen, der bare er pissedårlig og dem, der burde være uddannet til at formidle deres viden (lærer, lektorer, adjunkter, professorer) er bare pissedårligt uddannet?

Er det de studerende eller underviserne, der er pissedårligt forberedt? Man kommer ikke til tiden, ser Netflix mens læreren taler eller graver sig ned i en serie af Powerpoints?

Er det forskningen, der bare er pissedårlig? Ingen forskning i didaktik og undervisningens gennemførelse. Alt for meget overflødig data, som ingen kan bruge til noget som helst.

Er det vores politikere, der bare er pissedårlige til at skabe gode rammer for uddannelsespolitik? Alt bliver målt og vejet uden blik for de store linjer.

Er det ledelsen og forvaltningen, der er pissedårlig til det, de laver, når de udkaster policy -dokumenter og implementeringsstrategier, som ingen mere kan se en mening med.

Der er mange grunde til pissedårlig undervisning – og lad os så komme i gang med at undervise!

Hvem står bag?

Projekt Pissedårlig Undervisning er undfanget af dr. pæd. og prorektor ved UC SYD, Alexander von Oettingen. Du kan høre mere om det ved at skrive til Alexander på avoe@ucsyd.dk.

Kommunikationsmedarbejder Mette Prang Kjeldsen og Peter Rahbek Elbrønd samt lektor Max Ipsen, UC SYD, står for projektets kommunikation.

Følg os på Twitter.